Projekt vám prináša logo školská technika

Pozri koľko má tvoja škola hlasov

Nájdi svoju školu a zisti, koľko má na konte hlasov

Aktuálne výsledky

Každá z 3 častí Slovenska hrá o 1 x plne vybavenú počítačovú učebňu s interaktívnou tabuľou

Západ

západ
1. Základná škola s materskou školou (Pionierska 697, Gbely) 1119 hlasov
2. Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom (Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom) 1111 hlasov
3. Základná škola s VJM (G. Czuczora 10, Nové Zámky) 1046 hlasov
4. Základná škola (Vajanského 2, Skalica) 805 hlasov
5. Stredná priemyselná škola stavebná Nitra (Cabajská 4, Nitra) 780 hlasov
6. Základná škola s materskou školou (Melíškova 650, Veľké Leváre) 528 hlasov
7. Spojená škola (Tilgnerova 14, Bratislava) 507 hlasov
8. Stredná odborná škola (Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom) 426 hlasov
9. Základná škola Lajosa Csongrádyho s VJM (Školská 1125/1, Svodín) 400 hlasov
10. Základná škola (Komenského ul. 959, Senica) 380 hlasov

Stred

stred
1. Jazyková škola (Veľká okružná 24, Žilina) 1512 hlasov
2. Gymnázium A. Bernoláka (Mieru 307/23, Námestovo) 1498 hlasov
3. Základná škola Sv. Vincenta (Nám. A. Hlinku 22, Ružomberok) 1176 hlasov
4. Základná škola s materskou školou (Záhumnie 24, Brehy) 647 hlasov
5. Gymnázium Jozefa Lettricha (Ul. J. Lettricha 2, Martin) 622 hlasov
6. Gymnázium J. G. Tajovského (Tajovského 25, Banská Bystrica) 598 hlasov
7. Základná škola Petra Škrabáka (Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín) 448 hlasov
8. Základná škola s materskou školou Pliešovce (Školská 27/14, Pliešovce) 435 hlasov
9. Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej (Dončova 7, Ružomberok) 410 hlasov
10. Základná škola Martina Kukučína (SNP 1199/36, Dolný Kubín) 367 hlasov

Východ

východ
1. Technická akadémia (Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves) 1119 hlasov
2. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (Plzenská 1, Prešov) 1097 hlasov
3. Gymnázium sv. Moniky (Tarasa Ševcenka 1, Prešov) 901 hlasov
4. Základná škola (Pugačevova 1381/7, Humenné) 685 hlasov
5. Gymnázium J. A. Raymana (Mudroňova 20, Prešov) 681 hlasov
6. Základná škola s MŠ (Tajovského ulica 2764/17, Poprad) 616 hlasov
7. Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné (Komenského 4, Humenné) 495 hlasov
8. Gymnázium Prešov (Konštantínova 2, Prešov) 445 hlasov
9. Stredná odborná škola (Ostrovského 1, Košice) 407 hlasov
10. Stredná odborná škola technická (Družstevná 1737, Humenné) 328 hlasov

Partneri súťaže